ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Відповідно до постанови № 50 від 22.08.2020 МОЗ України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період  карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» та вимог Регламенту відновлення освітнього процесу в закладах освіти міста Києва щодо режиму роботи після зняття карантинних обмежень адміністрація школи  І-ІІІ ступенів №111 ім.С.А.Ковпака  Дарницького району м. Києва розробила проєкт організації освітнього процесу на  2020-2021 н.р.

У 2020-2021 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 1556 учнів у 49 класах. Учні будуть розміщені у 49 навчальних кабінетах. До освітнього процесу будуть залучені  кабінети англійської мови, кабінети інформатики, спортивні зали, актова зала. Спеціальні кабінети, зокрема фізики, хімії, інформатики, географії та біології, будуть використовуватися для розміщення класів.

Для безпечного входу всіх здобувачів освіти заклад має 4 входи з окремими графіками допуску (додаток 1,2,3,4)

 

Зелений рівень небезпеки

Дозволяється відвідувати здобувачами заклади освіти у звичайному режимі

 

Зміст роботи

Управлінське

рішення

Відповідальна

особа

1

Перевірка готовності школи до

відновлення роботи:

- обробка приміщень

школи дезінфекційними

засобами;

- дезінфікування бактерицидними лампами;

- підготовка приміщення для тимчасової обсервації осіб з підозрілими симптомами;

- забезпечення миючими,

дезінфікуючими засобами, господарським інвентарем, засобами

особистої гігієни.

Наказ по школі,

проведення

інструктажів

 

Директор

школи

Юрченко В.С.,

заступники

директора

школи

 

2

Збір, обробка та узагальнення даних:

- здобувачі освіти

- педагоги

- кількість людей груп ризику;

- кількість сімей, що планують

перевести на індивідуальну форму

навчання.

Формування списків працівників та здобувачів освіти школи на підставі опитувальника

Проведення

опитування до

01.09.2020 р. через електронну систему

Медична сестра, класні керівники

 

3

Проведення інструктажів,

навчання, тренування для всіх

працівників школи з метою

освоєння та володіння усіма

необхідними навичками по

запобіганню розповсюдження

інфекції

Проведення

навчання

 

Заступник директора Лучина Н.Г.

4

Визначення конкретних

обов’язків та вимог до

працівників школи

 

Коригування

Правил

внутрішнього

трудового

розпорядку

Директор

Юрченко В.С.,

 

5

Організувати систему

щоденного контролю за станом

здоров’я працівників та учнів

школи

Наказ по школі

 

Директор

 

6

Не дозволяти входити в

приміщення школи без масок ( для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщенням закладу освіти дозволяється  без використання захисної маски або респіратора)

На уроці можна знаходитися

без масок.

Роз’яснювальна

робота з учнями

 

Чергові

адміністратори,

сторожі

7

Заборонити входити до

приміщення школи батькам та

особам, які супроводжують здобувачів освіти (крім дітей з інвалідністю)

Повідомлення у

Viber-групи

 

Чергові

адміністратори,

сторожі

8

Організувати систему щоденної

батьківської перевірки стану

здоров’я дитини з обов’язковим

повідомленням класних

керівників

Через батьківські

Viber-групи

 

Директор

школи Юрченко В.С.

класні

керівники

9

Перевірка на наявність

підвищеної температури в усіх

учасників освітнього процесу

перед входом у школу

Визначення

чергових на

кожному вході в

школу

Директор

школи

Юрченко В.С.,

медична сестра, класні керівники

10

Працівники з ознаками ГРЗ до

роботи не допускаються

Заміна

відстороненого

працівника

 

Директор

Школи,

заступники

директора

11

Проведення щоденних

ранкових п’ятихвилинок

здоров’я в кожному класі

Рекомендації

медичної сестри

 

Учителі школи

 

12

Учителям перед початком

занять опитувати учнів щодо

самопочуття та обстежувати їх

на ознаки респіраторних

захворювань

Інструктаж для

вчителів

 

Учителі школи.  Медична сестра

 

13

Розмістити інформаційні

матеріали про необхідність

дотримання респіраторної

гігієни, етикету кашлю,

санітарно-епідемічних правил

на всіх поверхах школи

 

медична сестра

 

14

Щоденний контроль за

виконанням санітарно-

епідеміологічних заходів в

школі, слідкувати за

постійною наявністю рідкого

мила, паперових рушників та

антисептиків в місцях

загального користування

Наказ про

призначення комісії

 

Комісія,

Заступник

директора з

АГЧ

15

Проведення санітарно-

гігієнічних заходів після

кожного виду діяльності

Рекомендації

вчителям

 

Учителі школи

 

16

Постійне провітрювання

приміщень

 

 

Заступник

директора з

АГЧ, учителі школи

17

Максимально проводити

відповідні уроки на свіжому

повітрі

Роз’яснювальна

робота

 

Заступники

директора

 

18

Усі культурно-масові заходи,

масові збори проводяться на свіжому повітрі відповідно

до протиепідемічних вимог

 

Директор

 

19

Організовувати роботу шкільних бібліотек, гуртків, секцій, позашкільних відділень, секторів відповідно до затверджених графіків з дотриманням протиепідемічних вимог;

 

 

Заступники директора

20

Проводити лабораторні заняття у спеціалізованих кабінетах (фізики, хімії, біології) та здійснювати поділ на групи при вивченні окремих предметів за умови дотримання епідеміологічних вимог (дезінфекція поверхонь між уроками, провітрювання приміщення).

 

 

Учителі

21

При виявленні ознак хворого

працівника чи здобувача освіти  школи діяти відповідно  до Регламенту(п.4), реєструвати випадки захворювання на корона вірусну хворобу  в окремому журналі.

 

Медична сестра

 

22

Забезпечити централізований

збір використаних засобів

індивідуального захисту

Роз’яснювальна

робота

 

Заступник

директора з

АГЧ    Ткаченко І.А.

23

Скласти графік харчування

учнів

 

 

Заступник

директора з

навчально-

виховної

роботи Бережна Н.І.

24

Розробити режим роботи школи з урахуванням різного часу початку/закінчення уроків/занять, перерв між ними; графік допуску здобувачів освіти до школи, маршрути руху (розмітка на підлозі), використовувати запасні виходи;

 

 

Директор

школи

заступники

директора

25

Не перевантажувати    учнів;

- ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, з правилами, яких слід дотримуватися в умовах карантину (Регламент);

 

Роз’яснювальна

робота

 

Вчителі

26

Проводити широку роз’яснювальну роботу серед батьків щодо особливостей організації освітнього процесу

Роз’яснювальна

робота

 

Класні керівники

27

Закріпити за класами певний кабінет. Можливе використання в освітньому процесі кабінетів інформатики, фізики, хімії, біології, української та іноземних мов та інше при розподілі класів на групи у разі дотримання протиепідемічних заходів, зокрема проведення провітрювання та дезінфекції поверхонь після кожного уроку.

Початок занять та розклад уроків:

-       заняття для початкової школи розпочинаються о 8.00 (4 входи окремо для кожної паралелі);

-               заняття для учнів 5-11 класів розпочинаються о 9.00 (4 входи окремо для кожної паралелі);

Необхідно визначити час приходу кожного класу на паралелі з урахуванням кількості учнів для попередження скупченості учнів біля входу. Біля входів нанести розмітку для зручності дотримання дистанціювання. Визначити відповідальних осіб, з числа працівників ЗО, які допоможуть учням дотримуватися дистанціювання.

Розклад уроків для початкової школи - окремий, уроки іноземної мови ведуть вчителі, які викладають тільки в початкових класах, або уроки з іноземної мови в початкових класах виставлені на 1,2 уроки – для зручності складання розкладу в 5-11 класах.

Пропонуємо:

-            до 01.09.2020 провести опитування батьків та переводити у період адаптивного карантину  на індивідуальну та дистанційну форми навчання учнів (за заявами батьків або осіб, які їх заміняють, відповідно до законодавчих документів);

-            використовувати години варіативної складової максимально для проведення індивідуальних консультацій та групових занять або як додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової;

-            розглянути можливість проведення спарених уроків;

-            мінімізувати кількість педагогів, які викладають в одному класі/групі;

-            проаналізувати стан забезпечення учасників освітнього процесу гаджетами та Інтернетом, приділити особливу увагу дітям, що опинились у СЖО;

провести інвентаризацію наявного в ЗО компютерного обладнання та спрогнозувати можливість його використання учасниками освітнього процесу вдома.

 

Директор школи, заступники директора

 

Жовтий рівень небезпеки

 

Робота школи організовується з урахуванням зеленого рівня небезпеки, посилюється контроль стану здоров’я всіх учасників освітнього процесу, миття та дезінфекція приміщень школи.

Навчання кожного класного колективу проводяться в одному кабінеті, що мінімізує переміщення учнів школи;

- початок занять для учнів 1-4 класів – о 8.00;

для учнів в 5-11 класів – о 9.00;

- Відкриваються 4 входи в будівлю школи.

Режим навчання:

· 1 класи: приходять всі діти.

· 2-11 класи також розподіляються на 2 групи . Перший тиждень на навчання приходить перша група за списком, а друга - самостійно займається вдома. Другий тиждень групи міняються. Вчитель оптимізує програму для  повноцінної подачі матеріалу.

Групи краще розподілити таким чином, як розподіляються для вивчення англійської мови.

Рішення про режим навчання приймається педагогічною радою.

Зменшити обсяг домашніх завдань для учнів, які перебувають на дистанційному навчанні;

Спілкування педагогів між собою, з батьками, наради та інші заходи проводити лише в онлайн режимі.

Перевести роботу вчительської в онлайн режим.З паперовими класними журналами та іншими документами пропонуємо працювати виключно в масках та захисних рукавичках.

Організовувати роботу шкільних бібліотек, гуртків, секцій безпосередньо в кабінетах, в яких навчаються здобувачі освіти з дотриманням протиепідемічних вимог та проведенням дезінфекційних заходів.

Дозволити:

-  організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в класних кабінетах із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів;

- організовувати гаряче харчування в їдальні за графіком (5-11 класи- пільгові категорії та за кошти батьків, учні ГПД за кошти батьків), за умови забезпечення  відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за столом не більше 4-х осіб; 

- організовувати харчування учнів, які навчаються на одному поверсі з класом, що переведений на дистанційний режим, окремо від інших учнів (за окремим графіком).

Заборонено:

-             відвідувати (упродовж 2 тижнів) ЗО особам (учнями/вихованцям/

працівникам), які були в контакті з хворими;

-             проводити освітній процес безпосередньо в закладі освіти (упродовж 2 тижнів) у класах/групах, у яких виявлено хворого учня/вихованця/педагога.

 

Помаранчевий рівень небезпеки

 

Додатково до всіх заходів, які заплановані в Зеленому та жовтому рівнях небезпеки:

- навчання кожного класного колективу проводяться в одному кабінеті, що мінімізує переміщення учнів школою;

- початок занять для учнів 1-4 класів – о 8.00; для учнів в  5-11 класів – о 9.00;

- Відкриваються 4 входи в будівлю школи:

 Режим навчання:

· 1 класи: приходять всі діти.

· 2-11 класи також розподіляються на 2 групи. Перший тиждень на навчання приходить перша група за списком, а друга - самостійно займається вдома.

Другий тиждень групи міняються. Вчитель оптимізує програму для повноцінної подачі матеріалу.

Групи краще розподілити таким чином, як  розподіляються для вивчення англійської мови. Рішення про режим навчання приймається педагогічною

радою.

За бажанням батьків (за заявами та рішенням педагогічної ради) переведення на навчання у дистанційному режимі окремих учнів (зменшення учнів в класі), у такому випадку - перехід на змішане навчання.

Заборонено:

- проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні та інші заходи);

- проводити освітній процес за кабінетною системою.

 

 

 

 

 

 

Червоний рівень небезпеки

 

Зміст роботи

Управлінське рішення

Відповідальна особа

 

1

Категорично забороняється

відвідування школи  усіма

учасниками освітнього процесу

Наказ

 

Директор

2

Навчання здобувачів освіти

організовується дистанційно на різних платформах, за окремим розкладом.

 

Складання нового розкладу занять, консультації для

вчителів

 

Заступники

директора з

навчально-виховної

роботи

3

Всі наради з вчителями проводяться он-лайн.

 

Використання

Zoom- конференцій

Директор

4

В школі встановлюється

чергування адміністрації, сторожів, прибиральниць.

 

Наказ по школі

Директор

заступник директора

з АГЧ .

5

Всі вчителі проводять он-лайн

навчання з дому, адміністрація

забезпечує вчителів технічними засобами навчання

Розпорядження про видачу

вчителям в тимчасове

використання технічних

засобів навчання

Директор

6

Здійснення дезінфекції всіх

приміщень школи згідно графіку чергування прибиральниць

Використання додатків

9,10,11,12 Регламенту

відновлення освітнього

процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень

Заступник директора

з АГЧ

7

Спілкування з батьками здобувачів освіти відбувається дистанційно через будь-яку платформу, яку апробовано за І етап карантинних обмежень у березні-травні 2020 року.

Консультації для класних

керівників

 

Директор, заступники директора, класні

керівники,

психолог,

соціальний педагог

 

 

Директор                                                                Валентина ЮРЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Графік

допуску здобувачів освіти

 до школи

Вхід І

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

7.45-8.00

 3-4 класи

 

СТАРША ШКОЛА

8.45-9.00

5-Б,  6-А, 6-В,  8-А, 8-Б,        8-В,10-А, 11-А

 

 

 

 

 

Додаток 2

Графік

допуску здобувачів освіти

 до школи

Вхід ІІ

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

 

7.45-8.00

 2 класи

 

СТАРША ШКОЛА

 

8.45 – 9.00

6-Б,6-Д

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Графік

допуску здобувачів освіти

до школи

Вхід ІІІ

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

7.45 – 8.00

1  класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Графік

допуску здобувачів освіти

 до школи

Центральний вхід

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

7.45-8.00

 

1-Є, 3-Г,  3-Є

 

СТАРША ШКОЛА

8.45 – 9.00

 

5-А, 5-В, 5-Г,5-Д, 5-Є, 6-Г,    7-А, 7-В, 7-Б, 9-А,9-Б, 9-В, 10-Б,11-Б