ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Порядок подання та розглядудотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року Верховна Рада України постановила:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

 1. частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "173-4";

 2. доповнити статтею 173-4 такого змісту:

"Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

2. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

 1. частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

«здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;

 • наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого";

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

 • "здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

 • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу".

3) частину третю статті 26 «Керівник закладу освіти» доповнити :

 • "забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти".

5) у статті 53 «Права та обов'язки здобувачів освіти»:

У частині першій здобувачі освіти мають право:

 • Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

 • На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)".

Частину третю доповнити:

Здобувачі освіти зобов'язані: "повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб"

* Заява складається заявником власноруч.

* Заяву можуть подавати особи, яким виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх замінюють.

* Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх).

Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх), щодня З 08.00 ДО 17:00

Відповідальна за розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами, а також за процедуру подання заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб призначено заступника директора з виховної роботи Лучину Наталію Геннадіївну

Зразок заяви (у додатку 1).

Відповідно до такої заяви керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог закладу освтіи, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неопвнолітніх сторін булінгу (цькуавння), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькуавння), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

 Пам'ятка для батьків

1. Перш за все необхідно вдома ліквідувати атмосферу, що сприяє

перетворенню дитини на «жертву». Ніякої надмірної опіки чи, навпаки

деспотизму, покарань та побиття за провину.

2. Окрім того необхідно обов'язково питати дитину, як справи у неї

у школі, маючи на увазі не тільки оцінки, а й відносини з однокласниками.

Обережно ставте питання, оскільки цькування може бути не тільки

відкритим, а й прихованим, пасивним, наприклад: небажання сидіти за

однією партою, грати в одній команді, ігнорування тощо. Якщо ви відчули

певні негаразди, поговоріть з дитиною та її класним керівником.

3. Якщо булінг уже відбувся, зважте його масштаби. Якщо це

проблема між двома дітьми, яка може бути залагоджена власними силами,

краще надати дитині можливість самостійно розібратись та навчитись

відстоювати власні інтереси.

4. Якщо ж третирування набуло вже великих розмірів,

проаналізуйте разом з дитиною, чи зможе вона сама захистити себе та

відновити свій авторитет у класі. Наприклад, якщо дитину ображають через

надмірну вагу, варто записати її у спортивну секцію.

5. Якщо ваша дитина дуже скромна та невпевнена у собі

допоможіть їй стати більш впевненою, адже підвищення самооцінки робить

людину більш врівноваженою та терпимою до цькувань оточуючих. З'ясуйте,

які гуртки відвідують її однокласники, чим займаються у позаурочний час.

Можливо вашій дитині теж захочеться відвідувати якусь із цих секцій, у

результаті чого вона зможе встановити контакт з деякими однокласниками.

Заохочуйте дитину до активної участі у загальношкільних заходах, які

зближують дітей та допомагають їм набути впевненості у собі.

6. У особливо важких випадках, якщо ваша дитина, з певних

причин, стала вигнанцем у класі, приверніть увагу класного керівника та

шкільного психолога до проблеми. У цьому випадку вам  необхідна

буде допомога фахівців.

7. І пам'ятайте: ваша любов та підтримка допоможуть дитині

впоратися зі складною ситуацією.

Як батьки можуть допомогти дітям?

1. Якщо дитина розповідає вам про бешкетника, зосередьте увагу на

комфорті та підтримці, не показуючи, наскільки ви засмучені. Діти часто не

хочуть розповідати дорослим про залякування, тому що відчувають себе

ображеними та приниженими або турбуються про те, що батьки будуть дуже

перейматись і хвилюватись.

2. Іноді діти думають, ніби це їх власна провина, що, якби вони

виглядали або вели себе по-іншому, то цього б не сталось. Іноді вони

бояться, що, якщо розбишака дізнається, що вони комусь усе розповіли, то

буде ще гірше. Інші побоюються, що їхні батьки не повірять їм чи не

робитимуть жодних дій у цьому напрямі. Або ж діти хвилюються, що батьки

змусять їх дати відсіч бешкетнику, якого вони бояться. Хваліть дитину за те,

що вона набралася сміливості порозмовляти про це. Переконайте її, що вона

не самотнябагато людей отримують свою порцію знущань у певний

момент. Підкресліть, що погано робить бешкетник, а не сама дитина.

Переконайте сина чи доньку в тому, що ви придумаєте, як правильно

вчинити в цій ситуації, разом врахуєте всі тонкощі.

3. Іноді старший брат, сестра або друг можуть допомогти впоратися із

ситуацією. Вашій дитині може бути корисно почути, як її старшу сестру, яку

вона обожнює, дражнили через її зубні брекети і як вона впоралася з цим.

Старший брат або друг може також дати деяке уявлення про те, що

відбувається у школі або там, де трапляються знущання, і допоможе

придумати краще рішення.

4. Сприймайте серйозно побоювання дитини, що знущання будуть ще

гіршими, якщо булер дізнається, що ваша дитина розповіла про них. В

першу чергу варто зв'язатися з класним керівником та шкільним психологом.

Іноді корисно звернутися до батьків агресора. В інших випадках, якщо ви вже випробували ці методи і все ще хочете порозмовляти з батьками дитини булера, краще зробити це в офіційних умовах, наприклад, у присутності

адміністрації школи.

 

ДОДАТОК 1

 

Директору

Школи І-ІІІ ступенів №111

ім. С.А.Ковпака

Дарницького району м.Києва

Юрченко В. С.

ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня    класу, батька, матері

Домашня адреса:

___________________________________

Контактний телефон:

___________________________________

 

ЗАЯВА

Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

 

Дата                                                                              Підпис

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

- Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.

- Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої ,тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути;

- забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

- забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) іти зі школи та її території в урочний час;

- у разі пропуску занять учень зобов’язаний надати класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;

- фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

- не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;

- учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- учень повинен належним чином вести щоденник, надавати його на першу вимогу вчителя.

 

 

ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ

 

Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.

Під час перерви учень зобов’язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу за проханням учителя;

-  прислухатися до зауважень чергового учня чи учителя.

- забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.

- забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

- категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

- на перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, адміністрації школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ПЛАН 

заходів щодо профілактики булінгу на 2022 – 2023 навчальний рік у

школі І-ІІІ ступенів № 111 ім. С. А. Ковпака Дарницького району м. Києва

№ з/п

Захід

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

1.

Обговорення питань організації виховного процесу у 2022-2023 н. р.

 

Педагогічний колектив

 

Серпень 2022р.

ЗДВР

Лучина Н.Г.

2.

Засідання методичного об`єднання класних керівників

«Створення безпечного середовища в закладі освіти та попередження і протидія булінгу»

Метод. об`єднання класних керівників

Вересень 2022р.

ЗДВР

Лучина Н.Г.

Керівник МО класних керівників Василенко В.І.

3.

Розробка пам’ятки «Види булінгу», «Як протидіяти булінгу?»

Педагогічний колектив

Жовтень 2022р.

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

4.

Заходи до Дня толерантності

1-11класи

 

16.11.2022

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

5.

Інформаційна акція “16 днів проти насильства”.

1-11 класи

Листопад

2022р.

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

6.

Тематичні години психолога та соціального педагога з питань протидії булінгу, створення доброзичливого мікроклімату в колективі, формування моральних цінностей: «Профілактика насильства в учнівському середовищі», «Що таке булінг?», «Булінг у шкільному середовищі», «Дружити треба вміти» , «Подолання конфліктних ситуацій».

1-11класи

Протягом року

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

7.

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Класні керівники

Грудень 2022 р.

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

8.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

5 – 11 класи

Грудень 2022

Класні керівники, Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С. 

9.

Тренінгове заняття зі здобувачами освіти

5-9х класів «Профілактика булінгу у шкільному середовищі».

5-9 класи

Січень

2023р.

Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С.

10.

Провести батьківські збори (онлайн) щодо попередження домашнього насильства

Батьки

Лютий

2023р.

Класні керівники

11.

Організувати «Скриньку довіри»

Здобувачі освіти

Лютий

2023р.

Соц.педагог

12.

Контроль стану попередження випадків булінгу

Нарада при директорі

Березень

2023 р.

 

Класні керівники

1-11 класів

13.

«Круглий стіл» для педагогічного колективу                «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

2023 р.

Психолог Мартинко В.О.

14.

Вивчення законодавчих документів, практики протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

ЗДВР

Лучина Н.Г.

Психолог Мартинко В.О.

15.

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1 – 11 класи

Упродовж року

Класні керівники, Психолог Мартинко В.О.

Соц.педагог Іващенко М.С.

16.

Організувати перегляд циклу мультфільмів

« Ні булінгу»

1-5класи

Квітень

2023р.

Класні керівники

17.

Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; - опитування (анкетування)

учасників освітнього процесу; - діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

1 – 11 класи

Упродовж року

Соціальний педагог                 Іващенко М.С.

18.

Проведення годин спілкування «Як захистити себе без агресії», «Стоп! Булінг!», « Як протидіяти тиску та казати НІ», тренінгів

« Зі злом миритися не можна», толерантність до інших: навчаємося співчувати», «Профілактика конфліктів у соціальних мережах», «Моя поведінка у конфліктній/ небезпечній ситуації», засідань круглого столу, дискусій

1 – 11 класи

Упродовж року

Класні керівники, Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С. 

19.

Для створення позитивної атмосфери у класі та школі формування навичок взаємодії, участі у КТС провести «Різнокольоровий тиждень» (за окремим планом).

1-11класи

Травень

2023

Класні керівники, Психолог Мартинко В.О. Соц.педагог Іващенко М.С. 

 

 

Заступник директора                                                                                                 Наталія ЛУЧИНА з виховної роботи