ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Наказ ДОНМС

 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

2018 року                                                                                     №

І

Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому в місті Києві дітей до 1 -х класів

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році, що додаються.

2.      Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, керівникам закладів загальної середньої освіти:

г

2.1.           Забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році.

2.2.           Провести роз'яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної громадськості щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2018 році.

3.      Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев'юку В.О.) здійснити до 30 серпня 2018 року заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у 2018-2019 навчальному році в 1-х класах.

4.      Управлінню дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Бохно О.В.) упродовж квітня-червня 2018 року провести моніторинг стану організації прийому дітей до 1-х класів.

5.    Оприлюднити цей наказ на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

6.    Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та зарахування учнів до 1 -х класів на керівників закладів загальної середньої освіти.

7.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Шкурову Т.І., начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.

/І/

 

Директор Департаменту                                       '                                  О. Фіданя


 

»ТВЕРДЖЕНО наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 19.01.2018 № 25

Організаційні заходи

щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2018 році

з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

І. Прогнозування та аналіз

1.1.

Сформувати мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018-2019 навчальному році прийом дітей до 1-х класів

до 26.01.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та заклади загальної середньої освіти, спільно

1.2.

Визначити у розрізі кожного закладу загальної середньої освіти попередню кількість 1 -х класів та місць в них з урахуванням потужності закладу освіти та наповнюваності класів відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту»

до 20.02.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та заклади загальної середньої освіти, спільно

1.3.

Проаналізувати прогнозовану:

-         мережу закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у 2018-2019 навчальному році прийом дітей до 1 -х класів;

-         кількість 1 -х класів;

-         кількість майбутніх першокласників;

-         кількість педагогічних працівників, які працюватимуть у 2018- 2019 навчальному році в 1 -х класах;

Здійснити попереднє закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування з урахуванням вимог ст. ст. 9, 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

Довести зазначену інформацію до закладів загальної середньої освіти

до 26.02.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій


II. Прийняття рішень

2.1.

Провести засідання педагогічних рад щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2018 році

до 06.03.2018

заклади загальної середньої освіти

2.2.

Прийняти управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової освіти дітьми 6 - 7-річного віку, які проживають на відповідній території обслуговування (незалежно від їх кількості) з урахуванням рішень педагогічної ради та особливостей закладів загальної середньої освіти (введення другої зміни, пропозиції щодо перепрофілювання, реорганізації, зміни типу закладу тощо)

до 16.03.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та заклади загальної середньої освіти, спільно

2.3.

Підготувати проекти розпоряджень районних в місті Києві державних адміністрацій щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування

до 22.03.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

III. Інформаційно-організаційна робота

3.1.

Надати інформацію:

керівникам ЗЗСО: про закріплену за закладом територію обслуговування; ДОНМС:

-         про прогнозовану кількість майбутніх першокласників,

-         про кількість 1 -х класів,

-         про кількість вакансій педагогічних працівників, які працюватимуть у 2018-2019 навчальному році в 1-х класах;

-         про прийняті управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової освіти дітьми, які проживають на відповідній території обслуговування (введення другої зміни тощо)

23.03.2018

управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

3.2.

Оприлюднити на сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти і на сайті управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про закріплені території обслуговування (будинки, квартири)

26.03.2018

заклади загальної середньої освіти, управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

3.3.

Провести роз'яснювальну роботу серед мешканців району щодо особливостей прийому дітей до 1 -х класів у 2018 році

26.03.2018- 22.04.2018

заклади загальної середньої освіти, управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, заклади дошкільної освіти

 

IV. Прийом документів та зарахування дітей до 1-х класів

4.1.

Здійснити прийом документів та зарахування дітей до 1 -х класів, які проживають на закріпленій території обслуговування, з урахуванням рішень педагогічних рад

23.04.2018- 31.05.2018

заклади освіти

загальної

середньої

4.2.

Організувати прийом заяв батьків на вільні місця та провести зарахування учнів відповідно до пункту 7 статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту»

01.06.2018- 15.06.2018

заклади освіти

загальної

середньої

4.3.

Видати наказ про зарахування учнів до 1 -х класів закладів загальної середньої освіти

до 01.09.2018

заклади освіти

загальної

середньої

 

 

Директор Департаменту                                                                              ІА                                                                                                                           О. Фіданян