ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

директора школи І-ІІІ ступенів № 111  ім. С.А. Ковпака
Юрченко Валентини Степанівни
 
Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 
Під моїм керівництвом школа зорієнтована на підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, всебічний розвиток особистості, здатної до ефективної соціалізації та творчої самореалізації, формування зорієнтованої моделі навчально-виховного процесу, зосередження уваги на потребах дитини, турботу про її емоційне благополуччя, орієнтацію на особистість учня, докорінне поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв  українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини.
За моєї ініціативи були змодельовані та впроваджені сучасні інноваційні форми організації навчально-виховного процесу, збережені й удосконалені шкільні традиції, було започатковано ряд загальношкільних заходів.
Учителі школи переходять  на сучасні освітні інформаційно-комунікаційні технології: використовують ІКТ для обміну інформацією та організації спільної діяльності колег, персоналу, батьків, учнів. Мною розроблено та постійно проводиться моніторинг якості освіти; проведено великий об’єм заходів щодо забезпечення володіння ІКТ педагогічними працівниками школи; було створено та забезпечено ефективну роботу творчої групи «Створення електронних навчальних посібників».
Завдяки плідній співпраці з Радою школи, піклувальною радою, батьківським комітетом, благодійниками постійно зміцнюється навчально–матеріальна база школи. 
За 2016- 2017 н.р: 
відремонтовано і обладнано 8навчальних кабінетів
придбано нові парти для 4 кабінетів початкової школи;
придбано комп`ютерні столи для 3 кабінетів ;
модернізовано їдальню ; 
відремонтовано покрівлю школи;
проведено косметичні ремонти у коридорах, у туалетних кімнатах замінено сантехніку;
заплановано поставити нові вхідні металопластикові двері; 
для благоустрою подвір’я було придбано інвентар, тачку;
проведено  ремонт спортивного майданчика (пофарбовано обладнання, викопані та утилізовані  старі труби);
придбано інвентар для прибирання приміщень школи; 
замінено старі вікна на нові металопластикові у кабінетах та коридорах; 
проводиться капітальний ремонт спортивної зали;
заплановано реконструкцію стадіону школи.
У школі велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню.  Працюю над проектом «Від традиційної школи – до школи з традиціями». Для вчителів української мови та літератури району був проведений методичний аукціон, круглий стіл «Національні свята та народні традиції у навчально-виховному процесі», Фестиваль родинної творчості за участю батьківського комітету школи, педагогічного колективу, гостей: заслуженого артиста України Віктора Кавуна, професора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва Шморгуна Леоніда Григоровича, викладача Національного університету харчових технологій Андрія Денисовича Бута. На базі школи проводяться районні та міські семінари. Упродовж багатьох років склалася тісна співпраця з Національною спілкою письменників України, музеєм Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом українознавства.
Слід відзначити, що рівень навчальних досягнень учнів школи за п’ять останніх років має тенденцію  до збільшення кількості школярів  із високим  та достатнім рівнем знань та зменшення кількості учнів із низьким рівнем.
 У 2015-2016 н.р. високий рівень навчальних досягнень мали 57 учнів, низький – 25, а у 2016-2017 н.р. високий рівень навчальних досягнень -75, низький - 17
Одна учениця нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та 1 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 13 випускників  нагороджені Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», 5 учнів отримали свідоцтво з відзнакою.
 Постійно збільшується кількість учнів у школі: 2012 р. - 445 учнів;      2016 р.- 1014 учнів, 2017р. - 1231 учнів.
У 2016-2017 н.р. більш продуктивно було організовано роботу школи за програмою «Обдарованість». Результатом цієї роботи стали досягнення учнів на предметних районних та міських олімпіадах, конкурсах МАН :
         29  переможців ІІ районного етапу Всеукраїнської  олімпіади з навчальних предметів ( 2015-2016 н.р.  - 12 учнів)
         4  переможці ІІ (районного) етапу XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
         5 переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН
         4 переможці ІІІ(міського) етапу Всеукраїнської олімпіади та конкурсу МАН
У своїй роботі застосовую  демократичний  стиль керівництва. Працюю над створенням у колективі сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку творчих здібностей та зростання професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління школою, широким спектром застосування інформаційно-комунікаційних технологій, використанням сучасних методів управління та формування стратегії розвитку школи. 
 Постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюся всім новим. Створила творчий, продуктивний мікроклімат, сформувала колектив однодумців, який працює над тим, щоб  школа стала закладом для тих, хто бажає неможливого, має сміливі амбіції й надії, кому властивий настрій пізнавального романтизму.