ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ №111
ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Контактна інформація
тел.: +38 044 574 40 12
факс:  +38 044 574 38 56
e-mail: school_nu_111@ukr.net

Батькам

1 2 3 4 5

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 5 - 9 класи

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №111 ІМ.С.А.КОВПАКА

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 5 - 9  класи


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 10 - 11 клас

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №111 ІМ.С.А.КОВПАКА

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 10 - 11  клас


Оголошення!

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації із захворюваності на COVID-19, ГРИП та ГРВІ з 25 січня по 06 лютого 2022 року у школі № 111 призупинено освітній процес.

Навчання буде  організовано в дистанційному режимі. Відновлення занять – 07.02.2022

 

Адміністрація школи

 


До відома батьків майбутніх першокласників!

  До відома батьків

майбутніх першокласників!

 

Реєстрація на подачу документів для зарахування до 1 класу дітей,

які проживають на закріпленій території обслуговування та на вільні місця

на 2022 – 2023 н.р.,


Територія обслуговування

  Територія обслуговування закріплена за школою І-ІІІ ступенів № 111 ім. С А Ковпака м. Києва на 2022-2023 навчальний рік


зарахування до 1-х класів 2022

 Наказ про зарахування до 1-х класів


Стоп булінг

 

ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 111 ім. С.А.КОВПАКА

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

 

 

НАКАЗ

 

 

«   »    . 2021р.                               м. Київ                                              __

 

 

Про створення комісії з 

розгляду випадків булінгу

 

 

 

Відповідно до абзацу дев’ятої частини першої статті 64 Закону України « Про освіту», наказу МОН «Деякі питання реагування на випадки булінгу(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти від 28грудня 2019 р. № 1646, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 111/34394, № 112/34395», з метою розгляду конфліктних ситуацій відповідно до чинного законодавства

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Створити комісію школи з розгляду випадків булінгу у складі:

голова комісії: директор школи – Юрченко В.С.;

заступник голови  - Лучина Н.Г. – ЗДВР;

секретар – Іващенко М.С. – соц. педагог;

 

         члени комісії:  Дмитренко Л.О. – психолог;

                             Пантюхова О.М. –  педагог – організатор;

                             Барвицька О.Ф. – голова МО вчителів 1-4 кл;

                             Василенко В.І. – голова МО класних керівників 5-11кл;

                             Бітюкова Н.В. – голова БК школи.

 

2.     Заступнику голови комісії Лучиній Н.Г.:

 

2.1. Проводити розслідування випадків булінгу відповідно до нормативно-правових документів.

 

3.     Надати комісії право встановлювати режим роботи комісії залежно від потреб у проведенні засідань.

4.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор школи                                                                        Валентина ЮРЧЕНКО

 

Ознайомлені:

 

Лучина Н.Г.

ДмитренкоЛ.О.

Пантюхова О.М.

Барвицька О.Ф.

Василенко В.І.

Бітюкова Н.В.

 

 

 

 

 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року Верховна Рада України постановила:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1)   частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "173-4";

2)   доповнити статтею 173-4 такого змісту:

"Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

2. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

2)   частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

«здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

         систематичність (повторюваність) діяння;

         наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

         дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого";

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

         "здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

         розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

         сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу".

3) частину третю статті 26 «Керівник закладу освіти» доповнити :

         "забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

         з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

         розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

         забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

         повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти".

5) у статті 53 «Права та обов'язки здобувачів освіти»:

У частині першій здобувачі освіти мають право:

         Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

         На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)".

Частину третю доповнити:

Здобувачі освіти зобов'язані: "повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб"

* Заява складається заявником власноруч.

* Заяву можуть подавати особи, яким виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх замінюють.

* Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх).

Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх), з понеділка по п’ятницю  З 08.00 ДО 17:00

Відповідальна за розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами, а також за процедуру подання заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб призначено заступника директора з виховної роботи Лучіну Наталію Геннадіївну.

Зразок заяви (у додатку 1).

Відповідно до такої заяви керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог закладу освтіи, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неопвнолітніх сторін булінгу (цькуавння), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькуавння), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

Директору

Школи І-ІІІ ступенів №111

 ім. С.А.Ковпака

Дарницького району м.Києва

Юрченко В. С.

ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня    класу, батька, матері

Домашня адреса:

___________________________________

Контактний телефон:

___________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

         Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

         До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

        

 

 

 

 

Дата                                                                              Підпис

 

 

 

 1 2 3 4 5